Crunch.c

Geplaatst op: 2017-07-31

Crunch.c is een woordenlijst generator.
Het programma is geschreven in de programmeertaal C en staat standaard op de besturingssystemen Kali Linux en Backtrack.
Crunch kan ook draaien op andere Linux distro’s, zoals op CentOS 7. Om C code te draaien behoort er eerst glibc op het systeem te staan.
Daarnaast behoort Crunch gecompileerd te worden.

Installatie

Download de nieuwste tgz van Sourceforge en pak het uit naar “usr/share/crunch”.
Pas mogelijk de “Makefile” aan volgens de instructie’s van Sander J op Sourceforge, zie patch.
Voer vervolgens volgende commando’s uit:

yum -y install glibc-devel.i686
cd /usr/share/crunch/
make

Nu is Crunch klaar om te gebruiken.
Onderstaand commando genereerd woorden tussen 1 en 2 letters gebaseerd op het standaard karakter set.

Woorden met 1 en 2 letters

 
crunch 1 2

Het is ook mogelijk om met Crunch woorden te genereren op basis van een eigen karakter set.
Zoals deze karakter set hieronder met alfabetische karakters, diakrieten, ligaturen en interpunctie’s. Karakter sets kunnen worden toegevoegd door het bestand “charset.lst” aan te passen.

 
karakterset = [abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàáâãäåāăąçćĉċčďđèéêëēĕėęěĝğġģĥħìíîïĩīĭıįĵķĺļľŀłñńņňŋòóôöõøōŏőŕŗřśŝşšţťŧùúûüũůūŭűųŵýÿŷźżžæœijß]

Op deze wijze maak je woorden aan gebaseerd op je eigen karakter set.

Woorden met eigen karakter set

 
crunch 1 2 karakterset -t

Het mooie van crunch is dat hij ook toont hoeveel woorden gemaakt gaan worden.
Daarnaast hoeveel opslagruimte het vergt om de resultaten op te slaan.
Let op: soms kost het wel veel opslagruimte, een karakter set van 121 karakters en een maximale woordlengte van 60 is bijvoorbeeld 7290 Petabytes.