Over Booklet generator Omnivoor

 

De code van de Booklet generator is gebaseerd op het werk van jbidoret, zie de Github repo. De gebruiker kan het aantal pagina's van het boekje invoeren, waarna deze visueel worden getoond op het scherm. Mijn aanvulling op de code is de mogelijkheid om een dataset te exporteren voor inbinden of rugnieten. De dataset dient gebruikt te worden in Indesign met Data merge, na het aanmaken van een spread via bijvoorbeeld RhImposition. Deze aanpak is alleen noodzakelijk bij afwijkende papierformaten, buiten de printer driver om. De Booklet generator is een handige tool voor DTP-ers om boekjes op stramien te zetten.