Over Tarot fool

De Fool kaart is gemaakt in Adobe Photoshop, met als opschrift: "I like V. Gogh, but you are just crazy". De stralen leiden uiteindelijk tot het oog van de fool.